EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:015:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 15, 20 януари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 15

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
20 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 24/2009 на Европейската централна банка от 19 декември 2008 година относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции (EЦБ/2008/30)

1

 

*

Регламент (ЕО) № 25/2009 на Европейската централна банка от 19 декември 2008 година относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен) (EЦБ/2008/32)

14

 

 

 

*

Съобщение за читателите (вж. вътрешната задна корица)

s3

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top