EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:003:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 3, 07 януари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 3

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
7 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 5/2009 на Комисията от 6 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 6/2009 на Комисията от 6 януари 2009 година за установяване, че някои лимити, свързани с издаването на лицензии за внос за продукти от сектора на захарта в рамките на тарифните квоти и преференциалните споразумения, не са достигнати

3

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейска централна банка

 

 

2009/5/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 18 декември 2008 година за отлагане началото на ротационната система в Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ/2008/29)

4

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 983/2008 на Комисията от 3 октомври 2008 година за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към 2009 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността (ОВ L 268, 9.10.2008 г.)

6

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top