Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:350:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 350, 30 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 350

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
30 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1353/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 74/2004 относно налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на спално памучно бельо с произход от Индия

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1354/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1628/2004 за налагане на окончателно изравнително мито, наложено на вноса на някои графитни електродни системи с произход от Индия и Регламент (ЕО) № 1629/2004 за налагане на окончателно антидъмпингово мито, наложено върху вноса на графитни електродни системи с произход от Индия

24

 

*

Регламент (ЕО) № 1355/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т. н.) с произход от Китайската народна република

35

 

*

Регламент (ЕО) № 1356/2008 на Комисията от 23 декември 2008 гοдина за изменение на Регламент (ЕО) № 593/2007 относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност (1)

46

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 1357/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Решение № 1720/2006/ЕО за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот (1)

56

 

*

Решение № 1358/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Решение № 1904/2006/ЕО относно създаване на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство

58

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси

60

 

*

Рамково решение 2008/978/ПВР на Съвета от 18 декември 2008 година относно европейската заповед за предаване на доказателства с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер

72

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top