Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:331:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 331, 10 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 331

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
10 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1222/2008 на Съвета от 1 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/2008 по отношение на мерките за управление, приети в Комисията по рибата тон в Индийския океан

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1223/2008 на Комисията от 9 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

Регламент (ЕО) № 1224/2008 на Комисията от 9 декември 2008 година за определяне в каква степен могат да бъдат приети заявленията за лицензии за внос, подадени през ноември 2008 г. за някои млечни продукти в рамките на някои тарифни квоти, открити с Регламент (ЕО) № 2535/2001

5

 

 

Регламент (ЕО) № 1225/2008 на Комисията от 9 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1186/2008 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 декември 2008 година

8

 

*

Регламент (ЕО) № 1226/2008 на Комисията от 8 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

11

 

*

Регламент (ЕО) № 1227/2008 на Комисията от 9 декември 2008 година за забрана на риболова на афанопус във води на Общността и във води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от зони V, VI, VII и XII, от страна на съдове под флага на Испания

13

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/920/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 декември 2008 година за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2008 г. и изменение на Решение 2007/782/ЕО по отношение на преразпределението на финансовата помощ от Общността за някои държави-членки по програми, одобрени с посоченото решение (нотифицирано под номер C(2008) 7572)

15

 

 

2008/921/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 декември 2008 година за изменение на Решение 2008/798/ЕО (нотифицирано под номер C(2008) 8197)  (1)

19

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Комисия

 

*

Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела

21

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2008/922/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 година за изпълнение на Обща позиция 2004/161/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Зимбабве

22

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top