EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:326:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 326, 04 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 326

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
4 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1201/2008 на Комисията от 3 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1202/2008 на Комисията от 2 декември 2008 година за забрана на риболова на налим във води на Общността и води извън суверенитета или юрисдикцията на трети страни от зони VIII и IX от страна на съдове под флага на Португалия

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1203/2008 на Комисията от 2 декември 2008 година за забрана на риболова на атлантическа треска в зона IV; води на ЕО от зона IIa; необхванатата от Скагерак и Категат част от зона IIIа от страна на съдове, плаващи под флага на Франция

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1204/2008 на Комисията от 3 декември 2008 година за вписването на определени наименования в „регистъра на храните с традиционно специфичен характер“, предвиден в Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (кодифицирана версия) (1)

7

 

*

Регламент (ЕО) № 1205/2008 на Комисията от 3 декември 2008 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на метаданните (1)

12

 

 

Регламент (ЕО) № 1206/2008 на Комисията от 3 декември 2008 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензи, за които са подадени заявления за периода от 24 до 28 ноември 2008 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

31

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/902/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 ноември 2008 година относно невключването на напропамид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2008) 6281)  (1)

35

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top