EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:309:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 309, 20 ноември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 309

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
20 ноември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1148/2008 на Комисията от 19 ноември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1149/2008 на Комисията от 19 ноември 2008 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1150/2008 на Комисията от 19 ноември 2008 година за откриване на тарифни квоти на Общността за 2009 г. за овце, кози, овче и козе месо

5

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейска централна банка

 

 

2008/874/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 14 ноември 2008 година относно прилагането на Регламент ЕЦБ/2008/11 от 23 октомври 2008 г. относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения (ЕЦБ/2008/15)

8

 

 

IV   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

Съвместен комитет на ЕИП

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 95/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

12

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 96/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

15

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 97/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

17

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 98/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

19

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 99/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

21

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 100/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

22

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 101/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

24

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 102/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

26

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 103/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

29

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 104/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

30

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 105/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на приложение XVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово законодателство и равно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП

31

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 106/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

33

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 107/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

35

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 108/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

37

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 109/2008 от 26 септември 2008 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

39

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 95/45/ЕО на Комисията от 26 юли 1995 г. за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни (ОВ L 226, 22.9.1995 г.) (Специално издание 2007 г, глава 13, том 16, стр. 174)

41

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година относно финансовия инструмент за околна среда (LIFE+) (ОВ L 149, 9.6.2007 г.)

42

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top