EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:300:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 300, 11 ноември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 300

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
11 ноември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1110/2008 на Съвета от 10 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1111/2008 на Комисията от 10 ноември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

29

 

*

Регламент (ЕО) № 1112/2008 на Комисията от 10 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1731/2006 за определяне на специални подробни правила за прилагането на възстановявания при износ за някои консерви от говеждо и телешко месо

31

 

*

Регламент (ЕО) № 1113/2008 на Комисията от 10 ноември 2008 година за забрана на риболова на обикновен морски език в зона VIIIa и b от страна на съдове под флага на Испания

32

 

*

Регламент (ЕО) № 1114/2008 на Комисията от 10 ноември 2008 година за забрана на риболова на обикновен морски език в зона IIIa и води на ЕО от зони IIIb, IIIc и IIId от страна на съдове под флага на Швеция

34

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/840/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 ноември 2008 година относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Общността на Anoplophora chinensis (Forster) (нотифицирано под номер C(2008) 6631)

36

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 година относно борбата с организираната престъпност

42

 

*

Решение 2008/842/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 година за изменение на приложения III и IV към Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран

46

 

*

Обща позиция 2008/843/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 година за изменение и удължаване на срока на действие на Обща позиция 2007/734/ОВППС относно ограничителните мерки по отношение на Узбекистан

55

 

*

Обща позиция 2008/844/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 година за изменение на Обща позиция 2006/276/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус

56

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top