EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:283:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 283, 28 октомври 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 283

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
28 октомври 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1054/2008 на Комисията от 27 октомври 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1055/2008 на Комисията от 27 октомври 2008 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за качеството и отчетите за качеството на статистиката на платежния баланс

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1056/2008 на Комисията от 27 октомври 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи (1)

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1057/2008 на Комисията от 27 октомври 2008 година за изменение на допълнение II към приложението към Регламент (ЕО) № 1702/2003 във връзка със сертификата за преглед на летателната годност (формуляр 15а на Европейската агенция за авиационна безопасност — EASA) (1)

30

 

*

Регламент (ЕО) № 1058/2008 на Комисията от 27 октомври 2008 година за заличаване на название от регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Arroz del Delta del Ebro (ЗГУ))

32

 

*

Регламент (ЕО) № 1059/2008 на Комисията от 27 октомври 2008 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Arroz del Delta del Ebro или Arròs del Delta de l’Ebre (ЗНП))

34

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (кодифицирана версия) (1)

36

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/815/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 октомври 2008 година за одобряване на някои национални програми за контрол на салмонелата при стада от бройлери от вида Gallus gallus (нотифицирано под номер C(2008) 5699)  (1)

43

 

 

2008/816/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 октомври 2008 година за изменение на Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на някои административни региони на Полша за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата (нотифицирано под номер C(2008) 5987)  (1)

46

 

 

2008/817/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 октомври 2008 година за изменение на Решение 2007/777/ЕО по отношение на вноса на някои месни продукти от Нова Каледония в Общността (нотифицирано под номер C(2008) 6050)  (1)

49

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top