Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:258:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 258, 26 септември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 258

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
26 септември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 940/2008 на Комисията от 25 септември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 941/2008 на Комисията от 25 септември 2008 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията с оглед приключването на сметките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за целите на мониторинга и прогнозирането

3

 

*

Регламент (ЕО) № 942/2008 на Комисията от 25 септември 2008 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Époisses“ (ЗНП))

50

 

*

Регламент (ЕО) № 943/2008 на Комисията от 25 септември 2008 година относно регистрацията на някои наименования в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Presunto de Campo Maior e Elvas или Paleta de Campo Maior e Elvas (ЗГУ), Presunto de Santana da Serra или Paleta de Santana da Serra (ЗГУ), Slovenský oštiepok (ЗГУ))

52

 

*

Регламент (ЕО) № 944/2008 на Комисията от 25 септември 2008 година за вписване на някои названия в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Salame S. Angelo (ЗГУ), Chouriço Azedo de Vinhais или Azedo de Vinhais или Chouriço de Pão de Vinhais (ЗГУ), Presunto do Alentejo или Paleta do Alentejo (ЗНП))

54

 

 

Регламент (ЕО) № 945/2008 на Комисията от 25 септември 2008 година относно определяне на представителните цени и размерите на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта за 2008/2009 пазарна година

56

 

 

Регламент (ЕО) № 946/2008 на Комисията от 25 септември 2008 година относно определяне на представителни цени и размери на допълнителните мита при внос на меласи в захарния сектор, приложими от 1 октомври 2008 г.

58

 

 

Регламент (ЕО) № 947/2008 на Комисията от 25 септември 2008 година за временно преустановяване на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

60

 

 

Регламент (ЕО) № 948/2008 на Комисията от 25 септември 2008 година за временно преустановяване на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

61

 

 

Регламент (ЕО) № 949/2008 на Комисията от 25 септември 2008 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

62

 

 

Регламент (ЕО) № 950/2008 на Комисията от 25 септември 2008 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода септември 2008 от Регламент (ЕО) № 327/98

63

 

 

Регламент (ЕО) № 951/2008 на Комисията от 25 септември 2008 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

66

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/753/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 септември 2008 година относно невключването на метил бромид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество (нотифицирано под номер C(2008) 5076)  (1)

68

 

 

2008/754/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 септември 2008 година относно невключването на дихлобенил в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество (нотифицирано под номер C(2008) 5077)  (1)

70

 

 

2008/755/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 септември 2008 година за изменение на Решение 2005/176/ЕО за определяне на кодифицираната форма и кодовете за обявяване на болести по животните съгласно Директива 82/894/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 5175)  (1)

72

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 642/2008 на Комисията от 4 юли 2008 година относно налагането на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от Китайската народна република (ОВ L 178, 5.7.2008 г.)

74

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top