EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:257:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 257, 25 септември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 257

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
25 септември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 934/2008 на Комисията от 24 септември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 935/2008 на Комисията от 24 септември 2008 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 15 до 19 септември 2008 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

3

 

*

Регламент (ЕО) № 936/2008 на Комисията от 24 септември 2008 година за поправка на Регламент (ЕО) № 543/2008 относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици

7

 

*

Регламент (ЕО) № 937/2008 на Комисията от 24 септември 2008 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Bleu de Gex Haut-Jura или Bleu de Septmoncel (ЗНП))

8

 

*

Регламент (ЕО) № 938/2008 на Комисията от 24 септември 2008 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Roquefort (ЗНП))

10

 

*

Регламент (ЕО) № 939/2008 на Комисията от 24 септември 2008 година за одобряване на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Rocamadour (ЗНП))

12

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/89/ЕО на Комисията от 24 септември 2008 година за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/756/ЕИО на Съвета относно инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета (1)

14

 

 

IV   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

Надзорен орган на ЕАСТ

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 299/08/COL от 21 май 2008 година за одобрение на програмата за контрол и ликвидиране на бактериална болест на бъбреците, представена от Норвегия

16

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 300/08/COL от 21 май 2008 година за одобрение на плана за извънредни ситуации за борба с инфлуенцата по птиците

18

 

 

Съвместен комитет на ЕИП

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 60/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

19

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 61/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

21

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 62/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

23

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 63/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

25

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 65/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

27

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 66/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

29

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 67/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение XI (Телекомуникационни услуги) към Споразумението за ЕИП

30

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 68/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

31

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 69/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

32

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 70/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

33

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 71/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

34

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 72/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

36

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 73/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

37

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 74/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

39

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 75/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на Протокол 30 към Споразумението за ЕИП относно специалните разпоредби за организацията на сътрудничеството в областта на статистиката

41

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 76/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

45

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 77/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

46

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 78/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

47

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top