Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:239:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 239, 06 септември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 239

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
6 септември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 871/2008 на Комисията от 5 септември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 872/2008 на Комисията от 3 септември 2008 година за забрана на риболова на морски дявол в зони VIIIc, IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1 от страна на съдове под флага на Португалия

3

 

*

Регламент (ЕО) № 873/2008 на Комисията от 5 септември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 712/2007 относно откриване на постоянни тръжни процедури за препродажба на пазара на Общността на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/85/ЕО на Комисията от 5 септември 2008 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на тиабендазол като активно вещество в приложение I към нея (1)

6

 

*

Директива 2008/86/ЕО на Комисията от 5 септември 2008 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на тебуконазол като активно вещество (1)

9

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/717/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 февруари 2008 година относно държавна помощ C 46/07 (ex NN 59/07), която Румъния е привела в действие в полза на Automobile Craiova (преди това Daewoo România) (нотифицирано под номер C(2008) 700)  (1)

12

 

 

2008/718/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 април 2008 година относно мярка C 29/07 (ex N 310/06), която Унгария възнамерява да предприеме под формата на гаранция за краткосрочни експортни кредити в полза на МСП с ограничен експортен оборот (нотифицирано под номер C(2008) 1332)  (1)

26

 

 

2008/719/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2008 година относно държавна помощ C 56/06 (ex NN 77/06), която Австрия е привела в действие за приватизацията на банка Burgenland (нотифицирано под номер C(2008) 1625)  (1)

32

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 116/2008 на Комисията от 28 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 35, 9.2.2008 г.)

55

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 117/2008 на Комисията от 28 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (ОВ L 35, 9.2.2008 г.)

56

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top