EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:214:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 214, 09 август 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 214

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
9 август 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 799/2008 на Комисията от 8 август 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

3

 

 

Регламент (ЕО) № 801/2008 на Комисията от 8 август 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

48

 

*

Регламент (ЕО) № 802/2008 на Комисията от 7 август 2008 година за забрана на риболова на менек в норвежки води от зона IV от страна на съдове под флага на Германия

50

 

*

Регламент (ЕО) № 803/2008 на Комисията от 8 август 2008 година за изменение за деветдесет и осми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

52

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/654/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 юли 2008 година относно насоките за подпомагане на държавите-членки при изготвянето на годишния доклад за единния интегриран многогодишен национален план за контрол, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 3756)  (1)

56

 

 

2008/655/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 юли 2008 година за одобрение на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в някои държави-членки и за определяне на нивото на финансовата вноска на Общността за 2007 и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2008) 3757)

66

 

 

2008/656/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 юли 2008 година относно допустимостта на нотификациите във връзка с подновяване на включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета на активните вещества азимсулфурон, азоксистробин, флуроксипир, имазалил, крезоксим-метил, прохексадион-калций и спироксамин и установяването на списък на съответните нотификатори (нотифицирано под номер C(2008) 3855)  (1)

70

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top