Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:209:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 209, 06 август 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 209

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
6 август 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 781/2008 на Комисията от 5 август 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 782/2008 на Комисията от 5 август 2008 година за одобрение на неминимални промени в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Laguiole (ЗНП))

3

 

*

Регламент (ЕО) № 783/2008 на Комисията от 5 август 2008 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Radicchio Variegato di Castelfranco (ЗГУ))

5

 

*

Регламент (ЕО) № 784/2008 на Комисията от 5 август 2008 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Radicchio Rosso di Treviso (ЗГУ))

7

 

*

Регламент (ЕО) № 785/2008 на комисията от 4 август 2008 година за забрана на риболова на морска щука от страна на съдове под флага на Обединеното кралство в териториалните води на Норвегия от зона IV

9

 

 

Регламент (ЕО) № 786/2008 на Комисията от 5 август 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

11

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/644/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 юли 2008 година за изменение на Решение 2003/766/ЕО относно някои спешни мерки за предотвратяване на разпространението в Общността на Diabrotica virgifera Le Conte (нотифицирано под номер C(2008) 3813)

13

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, който включва двустранна търговия с текстилни изделия в приложното поле на разпоредбите на споразумението за партньорство и сътрудничество, като се има предвид изтичането на срока на действие на двустранното споразумение за текстилни изделия (ОВ L 17 от 24.1.2007 г.) (текстът на малтийски език е публикуван в ОВ L 4M, 8.1.2008 г., стр. 21)

15

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top