EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:202:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 202, 31 юли 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 202

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
31 юли 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 744/2008 на Съвета от 24 юли 2008 година за въвеждане на временно конкретно действие с цел поощряване на преструктурирането на риболовните флотове на Европейския съюз, засегнати от икономическата криза

1

 

 

Регламент (ЕО) № 745/2008 на Комисията от 30 юли 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

*

Регламент (ЕО) № 746/2008 на Комисията от 17 юни 2008 година за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1)

11

 

*

Регламент (ЕО) № 747/2008 на Комисията от 30 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за структурата и дейността на предприятията с чуждестранен контрол, по отношение на определенията на характеристиките и прилагането на NACE Rev. 2 (1)

20

 

*

Регламент (ЕО) № 748/2008 на Комисията от 30 юли 2008 година относно откриването и управлението на тарифни квоти за внос на замразени месести части от диафрагмата на едър рогат добитък, попадащи под код по КН 0206 29 91 (преработена версия)

28

 

*

Регламент (ЕО) № 749/2008 на Комисията от 30 юли 2008 година за изменение на няколко регламента относно тарифни квоти за внос в сектора на говеждото и телешкото месо

37

 

*

Регламент (ЕО) № 750/2008 на Комисията от 30 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 414/2008 относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на отпускането на помощи за частно складиране на определени сирена за период на складиране 2008/2009 година

44

 

*

Регламент (ЕО) № 751/2008 на Комисията от 30 юли 2008 година за забрана на риболова на сайда в териториалните води на Норвегия южно от 62° северна ширина от страна на съдове под флага на Швеция

46

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/82/ЕО на Комисията от 30 юли 2008 година за изменение на Директива 2008/38/ЕО по отношение на фуражите, предназначени за поддържане на бъбречната функция при хронична бъбречна недостатъчност (1)

48

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/625/ЕО

 

*

Решение № 1/2007 на Съвета за асоцииране ЕО—ТУРЦИЯ от 25 юни 2007 година за изменение на търговските отстъпки за преработени селскостопански продукти, уредени с Решение № 1/95 на Съвета за асоцииране ЕО—Турция относно изпълнението на последния етап от митническия съюз и с Решение № 1/97 на Съвета за асоцииране ЕО—Турция относно договореностите, приложими за някои преработени селскостопански продукти, и за отмяна на Решение № 1/97

50

 

 

Комисия

 

 

2008/626/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2008 година Държавна помощ С 40/06 (ех NN 96/05) Схеми за помощ под формата на кредит, прилагани в Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2008) 1612)  (1)

62

 

 

2008/627/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 юли 2008 година относно преходен период за одиторски дейности на някои одитори и одиторски дружества от трети държави (нотифицирано под номер C(2008) 3942)  (1)

70

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top