Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:194:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 194, 23 юли 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 194

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
23 юли 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 691/2008 на Комисията от 22 юли 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/602/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 юни 2008 година относно определяне на физическата архитектура и изискванията на националните интерфейси и на съобщителната инфраструктура между Централната ВИС и националните интерфейси за етапа на разработване (нотифицирано под номер C(2008) 2693)

3

 

 

2008/603/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 юли 2008 година за временна дерогация от правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета, за да се вземе предвид специалната ситуация в Мавриций по отношение на консервираната риба тон и филето от риба тон (нотифицирано под номер C(2008) 3568)

9

 

 

2008/604/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 юли 2008 година относно назначаването на членове на експертната група по трафика на хора

12

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 34 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за типово одобрение на превозни средства по отношение на предотвратяването на опасността от възникване на пожар

14

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2008/605/ОВППС на Съвета от 22 юли 2008 година за прилагане на Обща позиция 2004/161/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Зимбабве

34

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2008/582/ЕО на Комисията от 8 юли 2008 година относно изключване от финансиране от страна на Общността на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, и на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) (ОВ L 186, 15.7.2008 г.)

37

 

*

Поправка на Информация относно датата на влизане в сила на споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кирибати (ОВ L 165, 26.6.2008 г.)

42

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top