EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:171:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 171, 01 юли 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 171

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
1 юли 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 621/2008 на Комисията от 30 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 622/2008 на Комисията от 30 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията относно провеждането на процедури за постигане на споразумение при дела за картели (1)

3

 

 

Регламент (ЕО) № 623/2008 на Комисията от 30 юни 2008 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 юли 2008 година

6

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/66/ЕО на Комисията от 30 юни 2008 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на бифенокс, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин и хинокламин като активни вещества (1)

9

 

*

Директива 2008/67/ЕО на Комисията от 30 юни 2008 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (1)

16

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

Съвета на министрите АКТБ—ЕО

 

 

2008/494/ЕО

 

*

Решение № 1/2008 на Съвета на министрите АКТБ—ЕО от 13 юни 2008 година за преразглеждане на условията за финансиране при краткосрочни колебания на приходите от износ

63

 

 

Поправки

 

 

Поправка на Регламент (ЕО) № 620/2008 от 27 юни 2008 година за поправяне на Регламент (ЕО) № 386/2008 за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ L 168, 28.6.2008 г.)

65

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top