Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:168:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 168, 28 юни 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 168

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
28 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 615/2008 на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1405/2006 относно приемането на специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

1

 

 

Регламент (ЕО) № 616/2008 на Комисията от 27 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

*

Регламент (ЕО) № 617/2008 на Комисията от 27 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми

5

 

*

Регламент (ЕО) № 618/2008 на Комисията от 27 юни 2008 година за коригиране на задълженията за доставка на захар от захарна тръстика, подлежаща на внос съгласно Протокола АКТБ и Споразумението с Индия за периода на доставка 2007/2008 г.

17

 

*

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 година относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти

20

 

 

Регламент (ЕО) № 620/2008 на Комисията от 27 юни 2008 година за поправяне на Регламент (ЕО) № 386/2008 за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

27

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/64/ЕО на Комисията от 27 юни 2008 година за изменение на приложения от I до IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

31

 

*

Директива 2008/65/ЕО на Комисията от 27 юни 2008 година за изменение на Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства

36

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/489/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 юни 2008 година относно временни защитни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) в Португалия (нотифицирано под номер C(2008) 3312)

38

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2008/490/ОВППС

 

*

Решение EUSEC/2/2008 на Комитета по политика и сигурност от 24 юни 2008 година за назначаване на ръководител на мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора на сигурност в Демократична република Конго (EUSEC ДР Конго)

41

 

*

Съвместно действие 2008/491/ОВППС на Съвета от 26 юни 2008 г. за изменение и удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2007/406/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора за сигурност в Демократична република Конго (ДРК) (EUSEC ДР Конго)

42

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top