EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:166:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 166, 27 юни 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 166

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
27 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 604/2008 на Комисията от 26 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 605/2008 на Комисията от 20 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на разпоредбите за сертификата за инспекция при внос от трети страни по член 11 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (кодифицирана версия)  (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 606/2008 на Комисията от 26 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 831/2002 за прилагане на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността във връзка с достъпа до поверителни данни за научни цели (1)

16

 

*

Регламент (ЕО) № 607/2008 на Комисията от 26 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2007 за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове (1)

18

 

*

Регламент (ЕО) № 608/2008 на Комисията от 26 юни 2008 година за временна отмяна на митата за внос на някои зърнени култури за 2008/2009 пазарна година

19

 

 

Регламент (ЕО) № 609/2008 на Комисията от 26 юни 2008 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

21

 

 

Регламент (ЕО) № 610/2008 на Комисията от 26 юни 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

23

 

 

Регламент (ЕО) № 611/2008 на Комисията от 26 юни 2008 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

25

 

 

Регламент (ЕО) № 612/2008 на Комисията от 26 юни 2008 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

26

 

 

Регламент (ЕО) № 613/2008 на Комисията от 26 юни 2008 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

27

 

*

Регламент (ЕО) № 614/2008 на Комисията от 26 юни 2008 година относно установяване на забрана за риболова на менек от плавателни съдове под флага на Обединеното кралство в териториалните води на Норвегия от зона IV

29

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/59/ЕО на Съвета от 12 юни 2008 година за адаптиране на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища поради присъединяването на Република България и Румъния

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top