EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:163:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 163, 24 юни 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 163

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
24 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 587/2008 на Съвета от 16 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 866/2004 относно режим съгласно член 2 от Протокол № 10 от Акта за присъединяване във връзка с правила по отношение на стоки, услуги и хора, които преминават през „зелената линия“ в Кипър

1

 

 

Регламент (ЕО) № 588/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

*

Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца

6

 

*

Регламент (ЕО) № 590/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците и за дерогация от горепосочения регламент

24

 

*

Регламент (ЕО) № 591/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 712/2007 относно откриване на постоянни тръжни процедури за препродажба на пазара на Общността на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

28

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/475/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 23 юни 2008 година за прилагане на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителните мерки срещу Иран

29

 

 

Комисия

 

 

2008/476/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 юни 2008 година за изменение на Решение 2008/185/ЕО за включване на френските департаменти Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan и Nord към списъка на регионите, незасегнати от болестта на Ауески (нотифицирано под номер C(2008) 2387)  (1)

34

 

 

2008/477/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 юни 2008 година за хармонизиране на радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността (нотифицирано под номер C(2008) 2625)  (1)

37

 

 

2008/478/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 юни 2008 година за изменение на Решение 1999/217/ЕО по отношение на регистъра на ароматичните вещества, използвани във или върху храни (нотифицирано под номер C(2008) 2336)  (1)

42

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2008/479/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение на Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран

43

 

*

Съвместно действие 2008/480/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2005/190/ОВППС относно интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак, EUJUST LEX

50

 

*

Съвместно действие 2008/481/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение на Съвместно действие 2008/131/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан

51

 

*

Решение 2008/482/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение на Решение 2008/134/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии

52

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2008/269/ЕО на Комисията от 19 март 2008 г. за изменение на Решение 2001/618/ЕО за включване на френските департаменти Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan и Nord в списъка на регионите, незасегнати от болестта на Ауески (ОВ L 85, 27.3.2008 г.)

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top