Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:150:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 150, 10 юни 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 150

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
10 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 511/2008 на Комисията от 9 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 512/2008 на Комисията от 9 юни 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 513/2008 на Комисията от 5 юни 2008 година относно установяване на забрана за риболова на пикша в норвежки води от зони I и II от страна на плавателни съдове под флага на Португалия

5

 

*

Регламент (ЕО) № 514/2008 на Комисията от 9 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти, както и Регламенти (ЕО) № 1439/95, (ЕО) № 245/2001, (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 2014/2005, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 1918/2006, (ЕО) № 341/2007, (ЕО) № 1002/2007, (ЕО) № 1580/2007 и (ЕО) № 382/2008 и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1119/79

7

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/55/ЕО на Съвета от 26 май 2008 година относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози, мита, данъци и други мерки (кодифицирана версия)

28

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/428/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 юни 2008 година за определяне на финансовото участие на Общността в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с нюкасълската болест в Обединеното кралство през 2005 година (нотифицирано под номер C(2008) 2411)

39

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top