Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:117:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 117, 01 май 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 117

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
1 май 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 388/2008 на Съвета от 29 април 2008 година за разширяване на обхвата на окончателните антидъмпингови мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1472/2006 върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и върху вноса на същия продукт, доставян от специалния административен район Макао, деклариран или не с произход от специалния административен район Макао

1

 

 

Регламент (ЕО) № 389/2008 на Комисията от 30 април 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

*

Регламент (ЕО) № 390/2008 на Комисията от 30 април 2008 година за одобряване на неминимални промени в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Lenteja de la Armuña (ЗГУ))

13

 

*

Регламент (ЕО) № 391/2008 на Комисията от 30 април 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 102/2007 за приемане на спецификациите на ad hoc модула от 2008 г. относно положението на мигрантите и техните преки потомци на пазара на труда (1)

15

 

*

Регламент (ЕО) № 392/2008 на Комисията от 30 април 2008 година за одобрение на незначителни изменения в спецификацията на наименование, вписано в „Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания“ (Ternasco de Aragón (ЗГУ))

16

 

*

Регламент (ЕО) № 393/2008 на Комисията от 30 април 2008 година за разрешаване използването на астаксантин диметилдисукцинат като фуражна добавка (1)

20

 

*

Регламент (ЕО) № 394/2008 на Комисията от 30 април 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1266/2007 по отношение на условията за изключване на някои животни от видове, възприемчиви към болестта син език, от забраната за напускане на определена зона, предвидена в Директива 2000/75/ЕО на Съвета (1)

22

 

 

Регламент (ЕО) № 395/2008 на Комисията от 30 април 2008 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 1 май 2008 година

24

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/53/ЕО на Комисията от 30 април 2008 година за изменение на приложение IV към Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на пролетната виремия по шараните (SVC) (1)

27

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/350/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 3 април 2008 година относно нормите на Англия, Уелс, Северна Ирландия и Шотландия за освобождаване от изискване за разрешително на предприятия и учреждения, които оползотворяват опасни отпадъци съгласно член 3 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 1212)  (1)

30

 

 

2008/351/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 април 2008 година за изменение на Решение 2000/57/ЕО относно събития, които следва да бъдат докладвани в рамките на системата за ранно предупреждение и реагиране за превенцията и контрола на заразните болести (нотифицирано под номер C(2008) 1574)  (1)

40

 

 

2008/352/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 април 2008 година относно налагане на специални условия по отношение на гума гуар с произход или изпращана от Индия поради риск от заразяване на такива продукти с пентахлорфенол и диоксини (нотифицирано под номер C(2008) 1641)  (1)

42

 

 

2008/353/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 април 2008 година за даване правото на държавите-членки да удължат временните разрешителни, издадени за новите активни вещества цифлуфенамид, FEN 560 и флоницамид (нотифицирано под номер C(2008) 1644)  (1)

45

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top