Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:086:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 86, 28 март 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 86

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
28 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 277/2008 на Комисията от 27 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 278/2008 на Комисията от 27 март 2008 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

3

 

 

Регламент (ЕО) № 279/2008 на Комисията от 27 март 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

5

 

 

Регламент (ЕО) № 280/2008 на Комисията от 27 март 2008 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

7

 

 

Регламент (ЕО) № 281/2008 на Комисията от 27 март 2008 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

8

 

*

Регламент (ЕО) № 282/2008 на Комисията от 27 март 2008 година относно материали и предмети от рециклирана пластмаса, предназначени за контакт с храни, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2023/2006 (1)

9

 

*

Регламент (ЕО) № 283/2008 на Комисията от 27 март 2008 година за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати

19

 

*

Регламент (ЕО) № 284/2008 на Комисията от 27 март 2008 година относно регистрацията на някои наименования в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Lingot du Nord (ЗГУ), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (ЗГУ), Marrone di Roccadaspide (ЗГУ))

21

 

 

Регламент (ЕО) № 285/2008 на Комисията от 27 март 2008 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

23

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет и Комисия

 

 

2008/270/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета и на Комисията от 25 февруари 2008 година за сключване от името на Европейската общност и на Европейската общност за атомна енергия на Споразумение за сътрудничество в науката и технологиите между Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна

25

 

 

Съвет

 

 

2008/271/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 25 февруари 2008 година за подписване и временно прилагане на Втори допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

27

 

 

Комисия

 

 

2008/272/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 ноември 2007 година относно държавна помощ C 6/07 (ex N 558/06) планирана от Полша в полза на Techmatrans S.A. (нотифицирано под номер C(2007) 5616)  (1)

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top