EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:085:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 85, 27 март 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 85

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
27 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 274/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 918/83 относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания

1

 

*

Регламент (ЕО) № 275/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

3

 

 

Регламент (ЕО) № 276/2008 на Комисията от 26 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейски парламент и Съвет

 

 

2008/267/ЕО

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, в приложение на точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

7

 

 

Съвет

 

 

2008/268/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 17 март 2008 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външния одитор на Suomen Pankki

8

 

 

Комисия

 

 

2008/269/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 март 2008 година за изменение на Решение 2001/618/ЕО за включване на френските департаменти Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan и Nord в списъка на регионите, незасегнати от болестта на Ауески (нотифицирано под номер C(2008) 1072)  (1)

9

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top