Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:065:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 65, 08 март 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 65

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
8 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 210/2008 на Комисията от 7 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 211/2008 на Комисията от 7 март 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 212/2008 на Комисията от 7 март 2008 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно икономическите сметки за селското стопанство (ИССС) в Общността (1)

5

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/207/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 февруари 2008 година за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

10

 

 

Комисия

 

 

2008/208/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 октомври 2007 година Относно държавната помощ C 30/2006 (ex N 367/05 и N 623/05), която Италия планира да приведе в действие като изменение на съществуваща схема за намаляване на акциза за биогорива (нотифицирано под номер C(2007) 5091)  (1)

11

 

 

2008/209/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 март 2008 година за изменение на допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния по отношение на определени млекопреработвателни предприятия в България (нотифицирано под номер C(2008) 827)  (1)

18

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top