Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:063:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 63, 07 март 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 63

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
7 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 208/2008 на Комисията от 6 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 209/2008 на Комисията от 6 март 2008 година относно разрешаването на нова употреба на Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) като фуражна добавка (1)

3

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/39/ЕО на Комисията от 6 март 2008 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни (1)

6

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/203/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 февруари 2008 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 168/2007 по отношение на приемането на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2007—2012 г.

14

 

 

Комисия

 

 

2008/204/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 10 октомври 2007 година относно държавната помощ, отпусната от Франция във връзка с реформата на схемата за финансиране на пенсиите на държавните служители, прикрепени към La Poste (нотифицирано под номер C(2007) 4545)  (1)

16

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Съвет

 

 

2008/205/ЕО

 

*

Препоръка на Съвета от 3 март 2008 година за адаптиране на Препоръка 98/376/ЕО относно картата за паркиране за хора с увреждания, във връзка с приемането на Република България, Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Румъния, Република Словения и Словашката република

43

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2008/206/ПВР на Съвета от 3 март 2008 година относно определянето на 1-бензилпиперазин (BZP) като ново психоактивно вещество, подлежащо на контролни мерки и наказателни разпоредби

45

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top