EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:062:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 62, 06 март 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 62

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
6 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 205/2008 на Комисията от 5 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 206/2008 на Комисията от 5 март 2008 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за внос, подадени в периода от 22 до 29 февруари 2008 г. в рамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 1002/2007 за ориза с произход от и идващ от Египет

3

 

*

Регламент (ЕО) № 207/2008 на Комисията от 5 март 2008 година за приемане на спецификациите на ad hoc модула от 2009 г. относно навлизането на младите хора на пазара на труда, предвиден в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (1)

4

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/38/ЕО на Комисията от 5 март 2008 година за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели (кодифицирана версия)  (1)

9

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/202/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2008 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

23

Споразумение между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

24

 

 

IV   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

Надзорен орган на ЕАСТ

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 329/05/COL от 20 декември 2005 година за приемане на петдесет и четвърто изменение на процедурните и материалноправните правила в областта на държавните помощи, включително предложениe за подходящи мерки

30

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 320/06/COL от 31 октомври 2006 година за изменение на списъка по точка 39 от част 1, параграф 2 на глава I от приложение I към Споразумението за Европейско икономическо пространство, който съдържа граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и продукти от животински произход, въведени от трети страни, и за отмяна на Решение 246/06/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 6 септември 2006 г.

44

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top