Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:059:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 59, 04 март 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 59

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
4 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 195/2008 на Съвета от 3 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

1

 

 

Регламент (ЕО) № 196/2008 на Комисията от 3 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

*

Регламент (ЕО) № 197/2008 на Комисията от 3 март 2008 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Queijo Serra da Estrela (ЗНП))

8

 

*

Регламент (ЕО) № 198/2008 на Комисията от 3 март 2008 година за изменение за деветдесет и втори път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

10

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/180/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 25 февруари 2008 година относно сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Арабска република Египет

12

 

 

2008/181/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 25 февруари 2008 година относно сключването на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и Държавата Израел

14

 

 

2008/182/Евратом

 

*

Решение на Съвета от 25 февруари 2008 година за изменение на Решение на Съвета от 16 декември 1980 г. относно създаването на Консултативен комитет по програмата „Ядрен синтез“

15

 

 

2008/183/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 февруари 2008 година за назначаване на един заместник-член от Италия в Комитета на регионите

17

 

 

2008/184/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 29 февруари 2008 година относно назначаването на един нов член на Комисията на Европейските общности

18

 

 

Комисия

 

 

2008/185/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 февруари 2008 година относно допълнителни гаранции при търговията със свине в Общността по отношение на болестта на Ауески и относно критериите за предоставяне на информация за тази болест (нотифицирано под номер C(2008) 669) (кодифицирана версия) (1)

19

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2008/186/ОВППС на Съвета от 3 март 2008 година за изменение на Обща позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак

31

 

*

Обща позиция 2008/187/ОВППС на Съвета от 3 март 2008 година относно ограничителните мерки по отношение на незаконното правителство на Анжуан в Съюз Коморски острови

32

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top