Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:057:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 57, 01 март 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 57

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
1 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 189/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 година относно изпитванията на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)

1

 

 

Регламент (ЕО) № 190/2008 на Комисията от 29 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

 

Регламент (ЕО) № 191/2008 на Комисията от 29 февруари 2008 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 1 март 2008 година

8

 

*

Регламент (ЕО) № 192/2008 на Комисията от 29 февруари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 989/2007 за регистрация на някои наименования в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Barèges-Gavarnie (ЗНП) — Hořické trubičky (ЗГУ))

11

 

*

Регламент (ЕО) № 193/2008 на Комисията от 29 февруари 2008 година относно забрана на риболова на морски дявол в зони VIIIс, IХ и Х на ICES и в общностните води на зоната CECAF 34.1.1 от плаващи под флага на Франция съдове

12

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/173/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 18 февруари 2008 година относно изпитванията на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II)

14

 

 

Комисия

 

 

2008/174/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 декември 2005 г. относно предлаганата от Италия (Автономна провинция Тренто) държавна помощ в транспортния сектор (нотифицирано под номер C(2005) 5315)  (1)

18

 

 

2008/175/ЕО

 

*

Решение № 1/2008 на Статистическия комитет Общност—Швейцария от 14 февруари 2008 година за приемане на негов процедурен правилник

21

 

 

2008/176/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 февруари 2008 година за изменение на Решение 97/107/ЕО за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Белгия (нотифицирано под номер C(2008) 678)

25

 

 

2008/177/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 февруари 2008 година за изменение на Решение 96/550/ЕО за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине във Финландия (нотифицирано под номер C(2008) 692)

28

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2008/178/ОВППС на Съвета от 28 януари 2008 година за сключване на споразумение между Европейския съюз и Република Камерун относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз, които преминават транзитно през територията на Република Камерун

30

Споразумение между Европейския съюз и Република Камерун относно Статута на силите, ръководени от Европейския съюз, които преминават транзитно през територията на Република Камерун

31

 

*

Обща позиция 2008/179/ОВППС на Съвета от 29 февруари 2008 година за изменение на Обща позиция 2005/440/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Демократична република Конго

37

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top