EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:053:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 53, 27 февруари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 53

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
27 февруари 2008 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/146/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2008 година за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

1

 

 

2008/147/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2008 година за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария

3

Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland

5

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, и на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария

18

 

 

2008/148/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 22 март 2007 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма, отразяващи общото съгласие за подновяване и изменение на Споразумението за международно сътрудничество за научноизследователски и развойни дейности в областта на интелигентните системи за производство (ИСП) между Европейската общност и Австралия, Канада, страните от ЕАСТ — Норвегия и Швейцария, Корея, Япония и Съединените американски щати

19

Споразумение под формата на размяна на писма, отразяващи общото съгласие за подновяване и изменение на Споразумението за международно сътрудничество за научноизследователски и развойни дейности в областта на интелигентните системи за производство (ИСП) между Европейската общност и Австралия, Канада, страните от ЕАСТ — Норвегия и Швейцария, Корея, Япония и Съединените американски щати

21

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма, отразяващи общото съгласие за подновяване и изменение на Споразумението за международно сътрудничество за научноизследователски и развойни дейности в областта на интелигентните системи за производство (ИСП) между Европейската общност и Австралия, Канада, страните от EACT — Норвегия и Швейцария, Корея, Япония и Съединените американски щати

49

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2008/149/ПВР

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2008 година за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

50

Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis

52

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top