Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:042:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 42, 16 февруари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 42

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
16 февруари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 134/2008 на Комисията от 15 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 135/2008 на Комисията от 15 февруари 2008 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 февруари 2008 година

3

 

 

Регламент (ЕО) № 136/2008 на Комисията от 15 февруари 2008 година за издаване на лицензии за износ на маслиново масло в рамките на тунизийската тарифна квота

6

 

 

Регламент (ЕО) № 137/2008 на Комисията от 15 февруари 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

7

 

*

Регламент (ЕО) № 138/2008 на Комисията от 15 февруари 2008 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на шперплат от окуме с произход от Китайската народна република

9

 

*

Регламент (ЕО) № 139/2008 на Комисията от 15 февруари 2008 година за изменение на приложения I, II, III, V и VII към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

11

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/14/ЕО на Комисията от 15 февруари 2008 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел адаптиране на приложение III към нея към техническия напредък (1)

43

 

*

Директива 2008/15/ЕО на Комисията от 15 февруари 2008 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на клотианидин като активно вещество в приложение I към нея (1)

45

 

*

Директива 2008/16/ЕО на Комисията от 15 февруари 2008 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на етофенпрокс като активно вещество в приложение I към нея (1)

48

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/119/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 12 февруари 2008 година относно принципите, приоритетите и условията на Партньорството за присъединяване с Хърватия и за отмяна на Решение 2006/145/ЕО

51

 

 

Комисия

 

 

2008/120/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 февруари 2008 година за изменение на приложение Г към Директива 88/407/ЕИО на Съвета и Решение 2004/639/ЕО за установяване на условията за внос на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (нотифицирано под номер C(2008) 409)  (1)

63

 

 

Европейска централна банка

 

 

2008/121/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 17 декември 2007 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на Европейската централна банка (ЕЦБ/2007/21)

83

 

 

НАСОКИ

 

 

Европейска централна банка

 

 

2008/122/ЕО

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 17 декември 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/16 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2007/20)

85

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2008/123/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2008 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз в Косово

88

 

*

Съвместно действие 2008/124/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2008 година относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO

92

 

 

2008/125/ОВППС

 

*

Решение EULEX/1/2008 на Комитета по политика и сигурност от 7 февруари 2008 година относно назначаването на ръководител на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO

99

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top