Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:031:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 31, 05 февруари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 31

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
5 февруари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 99/2008 на Комисията от 4 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 100/2008 на Комисията от 4 февруари 2008 година за изменение, по отношение на колекциите от образци и определени изисквания във връзка с търговията на видове от дивата фауна и флора, на Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета

3

 

*

Регламент (ЕО) № 101/2008 на Комисията от 4 февруари 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагане на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

15

 

*

Регламент (ЕО) № 102/2008 на Комисията от 4 февруари 2008 година за одобрение на неминимални промени в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания — Prosciutto di Parma (ЗНП)

29

 

*

Регламент (ЕО) № 103/2008 на Комисията от 4 февруари 2008 година за одобрение на неминимални промени в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания – Mozzarella di Bufala Campana (ЗНП)

31

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/93/ЕО

 

*

Решение № 1/2008 на Съвместния съвет ЕС—Мексико от 15 януари 2008 година за прилагане на член 9 от Решение № 2/2001 на Съвместния съвет от 27 февруари 2001 г. за установяване на рамка за договарянето на споразуменията за взаимно признаване

32

 

 

Комисия

 

 

2008/94/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 януари 2008 година за актуализиране на приложение А към Паричното споразумение между правителството на Френската република, от името на Европейската общност, и правителството на Негова светлост принца на Монако

34

 

 

2008/95/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 януари 2008 година за приемане на първи актуализиран списък на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 286)

39

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top