Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:027:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 27, 31 януари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 27

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
31 януари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 84/2008 на Комисията от 30 януари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 85/2008 на Комисията от 30 януари 2008 година относно специалните условия за предоставянето на помощи за частно складиране на овче и козе месо (кодифицирана версия)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 86/2008 на Комисията от 30 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2007 за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове (1)

8

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2008 година относно задължителното обозначаване върху етикета на някои храни на сведения, освен тези, предвидени в Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (кодифицирана версия) (1)

12

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/84/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 22 януари 2008 година за разрешаване на Федерална република Германия и на Република Полша да въведат мерки в дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

17

 

 

2008/85/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2008 година относно назначаването на двама заместник-членове от Испания в Комитета на регионите

20

 

 

Комисия

 

 

2008/86/ЕО

 

*

Решение № 1/2008 на смесения комитет по селското стопанство, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 15 януари 2008 година относно измененията на допълненията към приложение 4

21

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно въвеждането на еврото (ОВ L 139, 11.5.1998 г., стp. 1) (Специално издание 2007 г., глава 10, том 01, стр. 112)

45

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (ОВ L 139, 11.5.1998 г., стp. 6) (Специално издание 2007 г., глава 10, том 01, стр. 117)

45

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 423/1999 на Съвета от 22 февруари 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 975/98 относно деноминациите и техническите спецификации на евромонетите, предназначени за обращение (ОВ L 52, 27.2.1999 г., стp. 2) (Специално издание 2007 г., глава 10, том 01, стр. 163)

45

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 2169/2005 на Съвета от 21 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 относно въвеждането на еврото (ОВ L 346, 29.12.2005 г., стp. 1) (Специално издание 2007 г., глава 10, том 03, стр. 172)

45

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1647/2006 на Съвета от 7 ноември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 относно въвеждането на еврото (ОВ L 309, 9.11.2006 г., стp. 2) (Специално издание 2007 г., глава 10, том 04, стр. 3)

46

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 835/2007 на Съвета от 10 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Кипър (ОВ L 186, 18.7.2007 г., стр. 1)

46

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 836/2007 на Съвета от 10 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Малта (ОВ L 186, 18.7.2007 г., стp. 3)

46

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top