Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:023:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 23, 26 януари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 23

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
26 януари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 63/2008 на Съвета от 21 януари 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на дихидромирценол с произход от Индия

1

 

 

Регламент (ЕО) № 64/2008 на Комисията от 25 януари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

*

Регламент (ЕО) № 65/2008 на Комисията от 25 януари 2008 година за откриване на тарифни квоти за 2008 г. и за следващите години за внос в Европейската общност на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

9

 

*

Регламент (ЕО) № 66/2008 на Комисията от 25 януари 2008 година за откриване на годишна тарифна квота за 2008 г. и за следващите години, приложима за вноса в Европейската общност на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

11

 

*

Регламент (ЕО) № 67/2008 на Комисията от 25 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

13

 

 

Регламент (ЕО) № 68/2008 на Комисията от 25 януари 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

15

 

 

Регламент (ЕО) № 69/2008 на Комисията от 25 януари 2008 година относно издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец януари 2008 г. с Регламент (ЕО) № 327/98

17

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно безкнижна среда в митниците и търговията

21

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/76/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 21 януари 2008 година относно позицията, която трябва да заеме Общността в рамките на Международния съвет за какаото по въпроса за продължаването на Международното споразумение за какаото от 2001 г.

27

 

 

Комисия

 

 

2008/77/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 януари 2008 година за одобряване на плановете за 2008 г. за ликвидиране на болестта класическа чума по свинете при диви свине и за спешна ваксинация на тези свине срещу тази болест в България (нотифицирано под номер C(2008) 270)

28

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Комисия

 

 

2008/78/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 10 януари 2008 година относно мерките за улесняване на бъдещото преминаване към еврото (нотифицирано под номер C(2007) 6912)

30

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top