EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:009:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 9, 12 януари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 9

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
12 януари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 20/2008 на Комисията от 11 януари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 21/2008 на Комисията от 11 януари 2008 година за изменение на приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно списъците с бързи тестове (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 22/2008 на Комисията от 11 януари 2008 година за определяне на подробни правила за скалата на Общността за класификация на кланичните трупове на овце (кодифицирана версия)

6

 

*

Регламент (ЕО) № 23/2008 на Комисията от 11 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването (1)

12

 

 

Регламент (ЕО) № 24/2008 на Комисията от 11 януари 2008 година за издаване на лицензии за износ на маслиново масло в рамките на тунизийската тарифна квота

14

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/37/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 декември 2007 година за създаване на Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания за управление на специфичната общностна програма „Идеи“ в областта на граничните изследвания в изпълнение на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (1)

15

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2008/38/ОВППС на Съвета от 20 декември 2007 година за изменение на Съвместно действие 2007/405/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз по реформата на сектора за сигурност (РСС) и неговото взаимодействие с правосъдието в Демократична република Конго (EUPOL ДР Конго)

18

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2008/39/ПВР

 

*

Решение на Съвета от 6 декември 2007 година за присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 18 декември 1997 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимна помощ и сътрудничество между митническите администрации

21

 

 

2008/40/ПВР

 

*

Решение на Съвета от 6 декември 2007 година за присъединяване на България и Румъния към Конвенцията, приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности, протоколът от 27 септември 1996 г., протоколът от 29 ноември 1996 г. и вторият протокол от 19 юни 1997 г.

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top