Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:005:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 5, 09 януари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 5

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
9 януари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 9/2008 на Комисията от 8 януари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 10/2008 на Комисията от 8 януари 2008 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 458/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (ESPROS) по отношение на определенията, подробните класификации и актуализирането на правилата за разпространение за базовата система на ESPROS и модула за бенефициерите на пенсии (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 11/2008 на Комисията от 8 януари 2008 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) за предаването на временните редове за новото регионално деление

13

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/27/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 декември 2007 година за определяне равнището на финансово участие на Общността в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Обединеното кралство през 2006 г. (нотифицирано под номер C(2007) 6687)

15

 

 

2008/28/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 декември 2007 година за определяне на равнището на финансово участие на Общността в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Дания през 2006 г. (нотифицирано под номер C(2007) 6695)

17

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top