Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:322:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 322, 07 декември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 322

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
7 декември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1437/2007 на Съвета от 26 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1438/2007 на Комисията от 6 декември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

*

Регламент (ЕО) № 1439/2007 на Комисията от 5 декември 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

8

 

*

Регламент (ЕО) № 1440/2007 на Комисията от 5 декември 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

10

 

*

Регламент (ЕО) № 1441/2007 на Комисията от 5 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологичните критерии за храните (1)

12

 

 

Регламент (ЕО) № 1442/2007 на Комисията от 6 декември 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

30

 

 

Регламент (ЕО) № 1443/2007 на Комисията от 6 декември 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

32

 

 

Регламент (ЕО) № 1444/2007 на Комисията от 6 декември 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

33

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/795/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 декември 2007 година относно финансовата помощ от Общността за 2007 г. за проучвания, оценки на въздействието и оценки в сферата на безопасността на храните, здравето на животните и хуманното отношение към животните и на зоотехниката

34

 

 

2007/796/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 декември 2007 година за изменение на Решение 2007/554/ЕО относно определени защитни мерки срещу болестта шап в Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2007) 5890)  (1)

37

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top