Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:314:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 314, 01 декември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 314

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
1 декември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1411/2007 на Комисията от 30 ноември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1412/2007 на Комисията от 30 ноември 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 1 декември 2007 година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1413/2007 на Комисията от 30 ноември 2007 година за определяне на коефициента на намаление по отношение на площта на земеделски производител, за която е заявена помощ за енергийни култури за 2007 г.

6

 

*

Регламент (ЕО) № 1414/2007 на Комисията от 30 ноември 2007 година относно установяване на забрана за риболова на атлантическа треска в зона Категат на ICES (южно от зона IIIа) от плавателни съдове под флага на Германия

7

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/779/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година за създаване на общностен механизъм за гражданска защита (преработен вариант) (1)

9

 

 

2007/780/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 26 ноември 2007 година за изменение на Решение 2003/17/ЕО относно еквивалентността на полските инспекции на посеви за производство на семена, извършени в трети страни, и относно еквивалентността на семената, произведени в трети страни (1)

20

 

 

Комисия

 

 

2007/781/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 август 2007 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар и с действието на Споразумението за ЕИП (Дело COMP/M.4523 — Travelport/Worldspan) (нотифицирано под номер C(2007) 3938)  (1)

21

 

 

2007/782/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2007 година относно одобряването на годишните и многогодишните национални програми и финансовата помощ от Общността за ликвидиране и мониторинг на някои зоонози и болести по животните, представени от държавите-членки за 2008 и следващите години (нотифицирано под номер C(2007) 5776)

29

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top