Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:310:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 310, 28 ноември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 310

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
28 ноември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1387/2007 на Комисията от 27 ноември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1388/2007 на Комисията от 27 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 382/2005 относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1786/2003 на Съвета относно общата организация на пазара на сух фураж

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1389/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за изменение за осемдесет и девети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

6

 

*

Регламент (ЕО) № 1390/2007 на Комисията от 27 ноември 2007 година относно установяване на забрана за риболова на норвежки омар в зона IIIa на ICES; води на ЕО от зони IIIb, IIIc и IIId от плавателни съдове под флага на Германия

8

 

 

Регламент (ЕО) № 1391/2007 на Комисията от 27 ноември 2007 година за определяне на специални мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1267/2007 в сектора на свинското месо

10

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/68/ЕО на Комисията от 27 ноември 2007 година за изменение на приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои хранителни съставки (1)

11

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/766/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 ноември 2007 година за изготвяне на списък с региони и области, които отговарят на изискванията за финансиране по раздела за трансгранично сътрудничество от Инструмента за предприсъединителна помощ за целите на трансграничното сътрудничество между държавите-членки и страните бенефициери за периода 2007—2013 г.

15

 

 

2007/767/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 ноември 2007 година за дерогация от правилата за произход, определени с Решение 2001/822/ЕО на Съвета относно някои рибни продукти, внесени от Фолкландските острови (нотифицирано под номер C(2007) 5393)

19

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1380/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година относно разрешителното за употреба на ендо-1,4-бета-ксиланаза (Natugrain Wheat TS) като фуражна добавка (ОВ L 309, 27.11.2007 г.)

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top