Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:309:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 309, 27 ноември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 309

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
27 ноември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1377/2007 на Съвета от 26 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2005 за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1378/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1379/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за изменение на приложения IA, IБ, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци с цел да се вземат предвид техническият прогрес и промените, одобрени съгласно Базелската конвенция (1)

7

 

*

Регламент (ЕО) № 1380/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година относно разрешителното за употреба на ендо-1,4-бета-ксиланаза (Natugrain Wheat TS) като фуражна добавка (1)

21

 

*

Регламент (ЕО) № 1381/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2133/2001 относно откриване и управление на някои тарифни квоти за Общността и тарифни тавани в сектора на зърнените култури (по отношение на увеличаването на тарифните отстъпки, предоставени от Общността за продукти от риба от Фарьорските острови, предназначени за храна на животни с кодове по КН ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 и ex 2309 90 41)

24

 

*

Регламент (ЕО) № 1382/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета по отношение на режима на внос на свинско месо

28

 

*

Регламент (ЕО) № 1383/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета относно отваряне и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Турция

34

 

*

Регламент (ЕО) № 1384/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2398/96 на Съвета относно отваряне и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Израел

40

 

*

Регламент (ЕО) № 1385/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и управление на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо

47

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top