EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:289:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 289, 07 ноември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 289

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
7 ноември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1297/2007 на Комисията от 6 ноември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1298/2007 на Комисията от 6 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 900/2007 с цел различаване на трети страни и територии на държави-членки на Европейския съюз, които не са част от митническата територия на Общността

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1299/2007 на Комисията от 6 ноември 2007 година за признаване на групи от хмелопроизводители (кодифицирана версия)

4

 

*

Регламент (ЕО) № 1300/2007 на Комисията от 6 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1622/2000 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекс на Общността на енологичните практики и обработки

8

 

*

Регламент (ЕО) № 1301/2007 на Комисията от 6 ноември 2007 година относно установяване на забрана за риболова на атлантическа треска в зони I и IIb на ICES от страна на плавателни съдове под флага на Полша

10

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/714/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 30 октомври 2007 година относно назначаването на един член и един заместник-член от Италия в Комитета на регионите

12

 

 

2007/715/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 30 октомври 2007 година за назначаване на един член от Германия в Европейския икономически и социален комитет

13

 

 

Комисия

 

 

2007/716/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 октомври 2007 година за установяване на преходни мерки по отношение на структурните изисквания към определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост, определени в регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 5238)  (1)

14

 

 

2007/717/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 31 октомври 2007 година относно създаване на експертна група по електронно фактуриране (е-фактуриране)

38

 

 

2007/718/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 ноември 2007 година относно някои защитни мерки срещу болестта шап в Кипър (нотифицирано под номер C(2007) 5452)  (1)

45

 

 

2007/719/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 ноември 2007 година за определяне за 2007/2008 г. на индикативни финансови помощи за държавите-членки за определен брой хектари с оглед преструктурирането и конверсията на лозя съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 5293)

59

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1222/2007 на Комисията от 18 октомври 2007 година относно определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 (ОВ L 275, 19.10.2007 г.)

62

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top