EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:288:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 288, 06 ноември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 288

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
6 ноември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1292/2007 на Съвета от 30 октомври 2007 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход от Индия, след провеждане на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на съществуващите мерки съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета, и за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на такъв внос съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1293/2007 на Съвета от 30 октомври 2007 година за отмяна на антидъмпинговите мита, наложени с Регламент (ЕО) № 1050/2002 спрямо вноса на записващи компактдискове с произход от Тайван и за разрешаване на възстановяването или опрощаването на тези мита, както и за отмяна на изравнителните мита, наложени с Регламент (ЕО) № 960/2003 върху вноса на записваеми компактдискове с произход от Индия, за разрешаване на възстановяването или опрощаването на тези мита и за прекратяване на процедурата във връзка с тях

17

 

 

Регламент (ЕО) № 1294/2007 на Комисията от 5 ноември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

*

Регламент (ЕО) № 1295/2007 на Комисията от 5 ноември 2007 година относно вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и др.) с произход от Китайската народна република, подлежащи на регистрационен режим

22

 

*

Регламент (ЕО) № 1296/2007 на Комисията от 5 ноември 2007 година относно установяване на забрана за риболова на атлантическа треска във водите на пролива Скагерак от страна на съдове под флага на Швеция

25

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения (1)

27

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/710/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 октомври 2007 година за изменение на допълнение Б към приложение VII към Акта за присъединяване на България и Румъния по отношение на някои предприятия от секторите на месото, птичето месо, рибата и млякото и млечните продукти в Румъния (нотифицирано под номер C(2007) 5210)  (1)

35

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2007/711/ОВППС

 

*

Решение BiH/11/2007 на Комитета по политика и сигурност от 25 септември 2007 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

60

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top