EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:282:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 282, 26 октомври 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 282

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
26 октомври 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1247/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1947/2005 относно националната помощ, отпускана от Финландия за семена и семена за зърнени култури

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1248/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за отмяна на Регламент (ЕО) № 2040/2000 относно бюджетната дисциплина

3

 

 

Регламент (ЕО) № 1249/2007 на Комисията от 25 октомври 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

Регламент (ЕО) № 1250/2007 на Комисията от 25 октомври 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

7

 

 

Регламент (ЕО) № 1251/2007 на Комисията от 25 октомври 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

9

 

 

Регламент (ЕО) № 1252/2007 на Комисията от 25 октомври 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

11

 

 

Регламент (ЕО) № 1253/2007 на Комисията от 25 октомври 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

12

 

 

Регламент (ЕО) № 1254/2007 на Комисията от 25 октомври 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

13

 

*

Регламент (ЕО) № 1255/2007 на Комисията от 25 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 874/2004 относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (1)

16

 

*

Регламент (ЕО) № 1256/2007 на Комисията от 25 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 829/2007 по отношение на преходния период, предвиден за използването на търговски документи и здравни сертификати за странични животински продукти (1)

30

 

 

Регламент (ЕО) № 1257/2007 на Комисията от 25 октомври 2007 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода октомври 2007 г. с Регламент (ЕО) № 327/98

32

 

 

Регламент (ЕО) № 1258/2007 на Комисията от 25 октомври 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

35

 

 

Регламент (ЕО) № 1259/2007 на Комисията от 25 октомври 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

39

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/686/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2005 година относно производство по член 81 от Договора за създаване на Европейската общност срещу Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics NV, British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac BV, Fardem Packaging BV, FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion NV, Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV, Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles SA, RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher BV, Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj (Дело COMP/38354 — Промишлени торби) (нотифицирано под номер C(2005) 4634)

41

 

 

2007/687/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 август 2006 година за определяне на концентрация за съвместима с общия пазар и с функционирането на Споразумението за ЕИП (Дело COMP/M.3848 — Sea-Invest/EMO-EKOM) (нотифицирано под номер C(2006) 3710)  (1)

47

 

 

2007/688/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 октомври 2007 година за изменение на Решение 2005/393/ЕО относно зоните с ограничен достъп във връзка с болестта син език (нотифицирано под номер C(2007) 5054)  (1)

52

 

 

2007/689/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 октомври 2007 година за изменение на допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния по отношение на определени млекопреработвателни предприятия в България (нотифицирано под номер C(2007) 5170)  (1)

60

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2007/690/ОВППС на Съвета от 22 октомври 2007 година за изпълнение на Съвместно действие 2005/557/ОВППС относно дейността по оказване на гражданско-военна помощ от страна на Европейския съюз на мисията на Африканския съюз в суданската област Дарфур и в Сомалия

62

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top