Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:274:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 274, 18 октомври 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 274

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
18 октомври 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1209/2007 на Комисията от 17 октомври 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1210/2007 на Комисията от 17 октомври 2007 година за откриване на търг за предоставяне на лицензии за износ по системата А3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, десертно грозде и ябълки)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1211/2007 на Комисията от 17 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на търговията с продукти от лозаро-винарския сектор с трети страни

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1212/2007 на Комисията от 17 октомври 2007 година за изменение на няколко регламента по отношение на кодовете по Комбинираната номенклатура за някои цветарски продукти, плодове и зеленчуци и някои продукти от преработени плодове и зеленчуци

7

 

*

Регламент (ЕО) № 1213/2007 на Комисията от 17 октомври 2007 година за намаляване, за пазарната 2007/2008 година, на размера на помощите, отпуснати на производители на някои цитрусови култури вследствие надхвърляне на праговете за преработка в някои държави-членки

9

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/668/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 25 юни 2007 година за присъединяване на Европейските общности към Световната митническа организация и упражняване на права и задължения, сходни с тези на временните ѝ членове

11

 

 

Комисия

 

 

2007/669/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 октомври 2007 година за признаване по принцип на пълнотата на документацията, представена за подробен преглед, с оглед на възможното включване на Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamectin, pyridalil и Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 4647)  (1)

15

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2007/670/ОВППС на Съвета от 1 октомври 2007 година относно сключването на Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия относно участието на Нова Зеландия в полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

17

Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия относно участието на Нова Зеландия в полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

18

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top