EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:257:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 257, 03 октомври 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 257

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
3 октомври 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1145/2007 на Комисията от 2 октомври 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1146/2007 на Комисията от 2 октомври 2007 година за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към финансовата 2008 г., за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1147/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година относно установяване на забрана за риболова на черна писия във води, регулирани от NAFO (Организация по риболова в северозападната част на Атлантическия океан) в зона 3 LMNO от страна на съдове, плаващи под флага на Португалия

9

 

*

Регламент (ЕО) № 1148/2007 на Комисията от 2 октомври 2007 година относно установяване на забрана на риболова на вида берикс в зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES (води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави) от страна на съдове под флага на Испания

11

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 септември 2007 година за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак (1)

13

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 1149/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 септември 2007 година за създаване на специална програма „Гражданско правосъдие“ за периода 2007—2013 г. като част от общата програма „Основни права и правосъдие“

16

 

*

Решение № 1150/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 септември 2007 година за създаване на специалната програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“ за периода 2007—2013 г. като част от общата програма „Основни права и правосъдие“

23

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2007/636/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 септември 2007 година относно финансовата помощ от Общността за провеждане на проучване в държавите-членки относно разпространението на Salmonella spp. в стадата свине за разплод (нотифицирано под номер C(2007) 4434)

30

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top