EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:256:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 256, 02 октомври 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 256

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
2 октомври 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1134/2007 на Съвета от 10 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еурото за Малта

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1135/2007 на Съвета от 10 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еурото за Кипър

2

 

 

Регламент (ЕО) № 1136/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1137/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година относно разрешаването на Bacillus subtilis (O35) като фуражна добавка (1)

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1138/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година относно разрешаването на нова употреба на бензоената киселина (VevoVitall) като фуражна добавка (1)

8

 

*

Регламент (ЕО) № 1139/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година за разрешаване на употребата на L-аргинин като фуражна добавка (1)

11

 

*

Регламент (ЕО) № 1140/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година относно временното разрешаване на нова употреба на вече разрешена добавка при храненето на животни (1)

14

 

*

Регламент (ЕО) № 1141/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година относно разрешително за 3-фитаза (ROVABIO PHY AP и ROVABIO PHY LC) като фуражна добавка (1)

17

 

*

Регламент (ЕО) № 1142/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година относно разрешаване на нова употреба на 3-фитаза (Natuphos) като добавка за използване при храненето на животните (1)

20

 

*

Регламент (ЕО) № 1143/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 256/2002 относно разрешаването на препарата за фуражна добавка Bacillus cereus var. toyoi, спадащ към групата на микроорганизмите (1)

23

 

*

Регламент (ЕО) № 1144/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/96 относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността съгласно ГАТТ за някои плодове и зеленчуци и продукти от преработени плодове и зеленчуци, считано от 1996 година

26

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2007/633/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 18 септември 2007 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Нова Зеландия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

27

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2007/634/ОВППС на Съвета от 1 октомври 2007 година за изменение на Съвместно действие 2007/113/ОВППС за изменение и удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Централна Азия

28

 

*

Обща позиция 2007/635/ОВППС на Съвета от 1 октомври 2007 година за удължаване срока на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ)

30

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top