Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:253:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 253, 28 септември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 253

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
28 септември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1107/2007 на Съвета от 26 септември 2007 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители по отношение на оставянето под угар за 2008 г.

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1108/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

Регламент (ЕО) № 1109/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година относно определяне на представителните цени и размерите на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта за 2007/2008 пазарна година

5

 

 

Регламент (ЕО) № 1110/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година за определяне на представителни цени и размери на допълнителните мита при внос на меласа в сектора на захарта, приложими от 1 октомври 2007 година

7

 

 

Регламент (ЕО) № 1111/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

9

 

 

Регламент (ЕО) № 1112/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

11

 

 

Регламент (ЕО) № 1113/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

13

 

 

Регламент (ЕО) № 1114/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година относно решение да не се възлагат поръчки за бяла захар в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007

14

 

 

Регламент (ЕО) № 1115/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

15

 

 

Регламент (ЕО) № 1116/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на зърнени смески за животни

18

 

 

Регламент (ЕО) № 1117/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година за определяне на възстановявания при производство в сектора на зърнените култури

20

 

*

Регламент (ЕО) № 1118/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1555/96 относно началния обем на допълнителни мита за домати

21

 

*

Регламент (ЕО) № 1119/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 581/2004 относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ на някои видове масло и от Регламент (ЕО) № 582/2004 относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ на обезмаслено мляко на прах

23

 

 

Регламент (ЕО) № 1120/2007 на Комисията oт 27 септември 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

25

 

 

Регламент (ЕО) № 1121/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

28

 

 

Регламент (ЕО) № 1122/2007 на Комисията oт 27 септември 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

32

 

 

Регламент (ЕО) № 1123/2007 на Комисията от 27 септември 2007 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода септември 2007 от Регламент (ЕО) № 327/98

34

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/620/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 26 септември 2007 година за назначаване на един член от Латвия в Европейския икономически и социален комитет

37

 

 

2007/621/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 26 септември 2007 година за назначаване на един член от Дания в Европейския икономически и социален комитет

38

 

 

2007/622/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 26 септември 2007 година за назначаване на един член от Италия в Европейския икономически и социален комитет и за изменение на решения 2006/524/ЕО, Евратом и 2006/651/ЕО, Евратом

39

 

 

Комисия

 

 

2007/623/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 31 август 2007 година за създаване на група на високо равнище от независими заинтересовани страни относно административните тежести

40

 

 

2007/624/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 септември 2007 година за изменение на Решение 2006/800/ЕО за удължаване прилагането на плановете за ликвидиране на класическа чума по свинете при диви прасета и за спешната им ваксинация срещу тази болест в България (нотифицирано под номер C(2007) 4457)

43

 

 

2007/625/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 септември 2007 година за изменение на Решение 2006/802/ЕО за удължаване прилагането на плановете за ликвидиране на класическата чума по свинете при диви свине и относно спешна ваксинация на тези свине и на свинете в стопанства срещу тази болест в Румъния (нотифицирано под номер C(2007) 4458)

44

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top