Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:238:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 238, 11 септември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 238

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
11 септември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1036/2007 на Комисията от 10 септември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1037/2007 на Комисията от 29 август 2007 година за временно преустановяване на въвеждането в Общността на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1038/2007 на Комисията от 7 септември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

23

 

*

Регламент (ЕО) № 1039/2007 на Комисията от 10 септември 2007 година за временно преустановяване на постоянните тръжни процедури, предвидени в глави II и III от Регламент (ЕО) № 1898/2005

28

 

*

Регламент (ЕО) № 1040/2007 на Комисията от 10 септември 2007 година за одобрение на незначителни изменения в спецификацията на наименование, вписано в „Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания“ Melon du Quercy (ЗГУ)

29

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/605/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 август 2007 година относно приемливостта на извършените от определени държави-членки през 2007 година разходи за събиране и управление на необходимите данни за провеждане на общата политика в областта на рибарството (нотифицирано под номер C(2007) 3737)

34

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top