EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:213:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 213, 15 август 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 213

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
15 август 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 960/2007 на Комисията от 14 август 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 961/2007 на Комисията от 14 август 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 август 2007 година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 962/2007 на Комисията от 14 август 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 996/97 за отваряне и управление на тарифни квоти при внос на обезкостени говежди гърди от код по КН 0206 29 91

6

 

*

Регламент (ЕО) № 963/2007 на Комисията от 14 август 2007 година за прилагане на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета относно дерогациите, които се предоставят за структурната бизнес статистика

7

 

*

Регламент (ЕО) № 964/2007 на Комисията от 14 август 2007 година за определяне на подробни правила за откриването и управлението на тарифните квоти за ориз с произход от най-слабо развитите страни, за пазарните години 2007/2008 и 2008/2009

26

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/560/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 2 август 2007 година за признаване по принцип на пълнотата на документацията, представена за подробен преглед, с оглед на възможното включване на хлорантранилипрол, хептамалоксилоглукан, спиротетрамат и ядрено-полиедрения вирус Helicoverpa armigera в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 3669)  (1)

29

 

 

2007/561/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 2 август 2007 година за одобряване на изменението на програмата за ерадикация на бруцелозата по едрия рогат добитък в Италия за 2007 г., одобрена с Решение 2006/875/ЕО, по отношение на бруцелозата по биволите в Caserta, регион Campania (нотифицирано под номер C(2007) 3692)

32

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top