Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:210:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 210, 10 август 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 210

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
10 август 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 946/2007 на Комисията от 9 август 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 947/2007 на Комисията от 9 август 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

3

 

 

Регламент (ЕО) № 948/2007 на Комисията от 9 август 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

5

 

 

Регламент (ЕО) № 949/2007 на Комисията от 9 август 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007

6

 

 

Регламент (ЕО) № 950/2007 на Комисията от 9 август 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

7

 

*

Регламент (ЕО) № 951/2007 на Комисията от 9 август 2007 година за установяване на правила за прилагане на програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани в рамките на Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за създаване на Европейски инструмент за добросъседство и партньорство

10

 

*

Регламент (ЕО) № 952/2007 на Комисията от 9 август 2007 година за отмяна на регистрацията на наименование в „Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания“ Newcastle Brown Ale (ЗГУ)

26

 

 

Регламент (ЕО) № 953/2007 на Комисията от 9 август 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

28

 

 

Регламент (ЕО) № 954/2007 на Комисията от 9 август 2007 година за изменение на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

30

 

 

Регламент (ЕО) № 955/2007 на Комисията от 9 август 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

32

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/554/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 август 2007 година относно някои защитни мерки срещу болестта шап в Обединеното кралство и за отмяна на Решение 2007/552/ЕО (нотифицирано под номер C(2007) 3901)  (1)

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top