Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:196:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 196, 28 юли 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 196

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
28 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 895/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 896/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на дихидромирценол с произход от Индия

3

 

*

Регламент (ЕО) № 897/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1623/2000 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EO) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на пазарните механизми

20

 

*

Регламент (ЕО) № 898/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година за изменение на Регламент (EО) № 41/2007 на Съвета относно ограниченията за улов на трицона във водите на ЕО от зони IIa и IV на ICES

22

 

*

Регламент (ЕО) № 899/2007 на Комисията oт 27 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на кодове по КН за някои вещества, които нарушават озоновия слой, и смеси, съдържащи вещества, които нарушават озоновия слой, като се имат предвид измененията на Комбинираната номенклатура, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета

24

 

*

Регламент (ЕО) № 900/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година относно постоянна тръжна процедура до края на 2007/2008 пазарна година за определяне на възстановяванията при износ на бяла захар

26

 

*

Регламент (ЕО) № 901/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

31

 

*

Регламент (ЕО) № 902/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

33

 

*

Регламент (ЕО) № 903/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

35

 

*

Регламент (ЕО) № 904/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

37

 

 

Регламент (ЕО) № 905/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година за определяне на минимална продажна цена за масло за 68-ия специален търг, открит в рамките на постоянен търг, посочен в Регламент (ЕО) № 2771/1999

39

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/534/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 септември 2006 година относно процедурата по член 81 от Договора за създаване на Европейската общност (Дело № COMP/F/38.456 — Битум (Нидерландия)) (нотифицирано под номер C(2006) 4090)

40

 

 

2007/535/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 юли 2007 година за прекратяване на процедурата по антисубсидиране във връзка с вноса на дихидромирценол с произход от Индия

45

 

 

Европейска централна банка

 

 

2007/536/ЕО

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 20 юли 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/28 относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи (ЕЦБ/2007/6)

46

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2007/537/ОВППС

 

*

Решение ДАРФУР/6/2007 на Комитета по политика и сигурност от 18 юли 2007 година за назначаване на военен съветник на специалния представител на Европейския съюз за Судан

48

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2007/538/ЕО

 

*

Решение на Управителния Съвет на Europol от 18 юли 2007 година относно условията и процедурите, утвърдени от Еuropol, адаптиращи сумите, цитирани в допълнението към Решение на управителния съвет от 16 ноември 1999 г., относно приложимите данъци върху заплатите и възнагражденията, изплащани на членове на персонала заради Еuropol

49

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top